Dane spółki

Grupa Stalmot S.A.
Ul. Lubelska 3 10-404 Olsztyn
Tel. 89 555 22 09
E-mail: sekretariat.olsztyn@stalmot.com
NIP:984 01 04 410, REGON 510915638
Rejestr: Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000374327
Kapitał zakładowy: 2 642 500 zł opłacony w całości